top of page

Usluge

VAĐENJE KRVI

obuhvaćaju vađenje krvi i prikupljanje uzoraka urina, te briseva za biokemijske i mikrobiološke pretrage.

 

ZDRAVSTVENA NJEGA

Najčešći postupci koje pružaju medicinske sestre obuhvaćaju previjanje postoperativnih rana i dekubitusa, njega oštećene kože i sluznice; uvođenje urinarnog katetera ili izmjena prema uputi liječnika; apliciranje svih vrsta injekcija; intravensko davanje infuzijskih otopina prema uputi liječnika; mjerenje vitalnih parametara kao i vrijednosti glukoze u krvi; vođenje dnevnika krvnog tlaka i vrijednosti glukoze u krvi kao dio pripreme za specijalističke preglede; zdravstvena njega trudnica, novorođenčadi, rodilja i dojilja…

 

FIZIOTERAPIJA

Najčešći postupci koje pružaju fizioterapeuti obuhvaćaju vježbe i postupke koji doprinose održavanju postojećeg stanja koštano zglobnog sustava za kretanje, kao i oporavak nakon oštećenja uslijed bolesti ili povrede. Postupci se provode nakon upute liječnika, a obuhvaćaju i elektroterapiju, terapiju ultrazvučnim valovima, laserom ili magnetoterapiju pomoću prijenosnih uređaja. Također su našim korisnicima na raspolaganju i sportska i medicinska masaža

 

ZDRAVSTVENE SERVISNE USLUGE

Zdravstvene servisne usluge obuhvaćaju sve aktivnosti koje doprinose očuvanju i unaprijeđenju zdravstvenih potreba i standarda kao što su medicinska pratnja za specijalističke preglede; organiziranje sanitetskog prijevoza; naručivanje termina za medicinske preglede i pretrage sa mogućnošću podsjetnika; priprema lijekova za tjedan ili mjesec dana (organizator uzimanja propisane terapije lijekovima).

 

USLUGE DOSTAVE
dostava lijekova, medicinskih pomagala, pelena za inkontinentne osobe ili laboratorijskih nalaza na Vašu kućnu adresu.

DEŽURNA MEDICINSKA SESTRA

Dežurstvo medicinske sestre obuhvaća intervencije u vremenu od 15-20 h, od ponedjeljka do petka.

Navedene usluge pružamo isključivo na području Dubrave i Maksimira u Gradu Zagrebu.

Cijene naših usluga pogledajte ovdje ili ugovorite neku od naših usluga online.

Za sva dodatna pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate.

bottom of page