top of page

Naručite usluge

Sve cijene izražene su u Hrvatskim Kunama bez PDV-a.
Odredbama članka 39. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, na dolje navedene Usluge ne zaračunava se PDV.
bottom of page